7 příznaků rakoviny tlustého střeva

Rakovina tlustého střeva je v současnosti mimořádně diskutovaným tématem. Její výskyt má díky intenzivní prevenci klesající počet případů. Přesto se jedná o druhé nejčastější onkologické onemocnění v České republice. Asi proto je jednou z nejčastějších otázek mých pacientů. Jaké jsou její příznaky nebo kdy bych měl/la vyhledat lékaře? Bohužel neexistuje typický příznak, který by stoprocentně svědčil o její hrozbě nebo dokonce výskytu. Proto mluvíme spíše o varovných příznacích.

1. Chorobné hubnutí

Chorobné hubnutí – ztráta hmotnosti, která není vyvolána žádnými známými okolnostmi. Nevyplývá tedy ani ze zvýšené fyzické aktivity jako např. tréninku před vrcholovým sportovním výkonem nebo začleněním nové aktivity do denního režimu jako je např. běh, tanec či mnohé jiné, tělu prospěšné činnosti. Ani změnou stravování, a to především úpravou jídelníčku, nebo přechodem z nepravidelného stravování na pravidelné.

2. Chudokrevnost

Chudokrevnost – nedostatek červeného krevního barviva – hemoglobinu, které v těle rozvádí kyslík. Chudokrevnost se projevuje velmi nenápadně a pro samotného člověka, který jí trpí, je téměř nepozorovatelná. Projevuje se postupným snižováním výkonnosti a zvýšenou únavou, což však zpozoruje dříve okolí než samotný pacient. A to zejména z toho důvodu, že celkový proces probíhá postupně a lidský organismus se mu podvědomě přizpůsobuje úpravou svého výkonu. Podezření na chudokrvost tak může prokázat až vyšetření krve.

3. Poruchy vyprazdňování

Poruchy vyprazdňování – rozdělujeme podle jejich projevů na tři druhy. Prvním je zácpa. Ta je definována jako nepravidelná stolice, která je vylučována s periodicitou nižší než jednou za tři dny. Naopak průjem znamená tři a více stolic za jeden den. Posledním typem poruchy vyprazdňování je změna konzistence stolice, která se proměnila z původní formy na tuhou a tvrdou nebo kašovitou až řídkou. Ve všech těchto případech je nejčastější příčinou změna stravování. Pokud však nežádoucí změny přetrvávají i po úpravě stravování, je nutné situaci řešit se specialistou.

4. Nechutenství

Nechutenství – může být důležitým příznakem toho, že se děje něco mimořádně závažného. Pokud jne spojené s poklesem hmotnosti musí být vyšetřena příčina takéto změny.

5. Zvýšená teplota bez zjevné příčiny

Zvýšená teplota bez zjevné příčiny nebo bez dalších příznaků infekčního onemocnění jakými jsou zimnice, celková slabost, zvýšená teplota trvající déle než 24 hodin, nebo výskyt infekce v bezprostředním okolí. Mohou se vyskytovat i jako projev virového onemocnění. Zpozornět bychom měli zejména tehdy, když se epizody zvýšené teploty z nejasných příčin opakují. V takovém případě je namístě podstoupit specializované vyšetření.

6. Nadýmání

Nadýmání (meteorismus) – jeden z nejčastějších příznaků poruchy střevní mikroflóry se kterým mají běžně zkušenosti všichni zdraví jedinci. Občasné nadýmání, které reaguje na zvýšený příjem hrubé vlákniny a podávání probiotik, nemusí nikoho znepokojovat. Ale jeho dlouhodobé přetrvávání, i přes odstranění výše uvedených příčin, je pádným důvodem navštívit odborníka.

7. Krev ve stolici

Krev ve stolici – je důležité vědět, že přítomnost krve ve stolici nemusí automaticky předznamenávat riziko rakoviny tlustého střeva, každopádně však jde o příznak, který nelze za žádných okolností podceňovat a je nezbytné jej bezprostředně konzultovat s praktickým lékařem.


Rakovina tlustého střeva nemá žádné typické příznaky, na základě kterých by mohl laik nebo odborník s dostatečným předstihem hned určit, že jde právě o toto závažné onemocnění. Projevy, které již jasně nasvědčují o její přítomnosti, se vyskytují téměř výhradně až ve velmi pokročilé fázi onemocnění, při níž jsou naše léčebné možnosti značně omezené.

Proto je více než nutné věnovat se v první řadě prevenci, která dokáže diagnostikovat onemocnění již v raném stádiu nebo dokonce ještě dříve než se naplno rozvine. Nejúčinnějším vyhledávacím testem je stolice na OK nebo preventivní kolonoskopie po 50. roku života. V těchto případech jsou možnosti léčby mimořádně příznivé a vedou u většiny pacientů k úplnému uzdravení.

Autorem textu je MUDr. Peter Slezák

Nezapomínejte na prevenci

Mám zájem o preventivní prohlídku