TÝM EURESIS

MUDr. Peter Slezák

hlavní lékař (nar. 30. 5. 1968)

Studium a odborné dovednosti

1992 – promoce FVL UK Praha
1995 – atestace I. stupně z vnitřního lékařství
1998 – atestace II. stupně z gastroenterologie
licence ČLK:
– lékařská praxe pro obor vnitřní lékařství a gastroenterologie
– vedoucí lékař a lektor pro obor gastroenterologie
– esophagogastroduodenoskopie
– koloskopie a metoda endoskopické polypektomie
– další specializované therapeutické endoskopické metody

Odborné praxe

1992 – 1995: Klinika geriatrie LF UK L. Dérera, Bratislava
1995 – 2004: Národní onkologický ústav Klenová ul. v Bratislavě, gastroenterologické oddělení, zástupce primáře – gastroenterolog.
Aktívní účast na zavedení nových metod: laserem destruované metastázy jater, samoexpandovateľný stent do jícnu, dále laserování tumorózní tkáně , mukózektómie a jiné léčebné metody zaměřené na léčbu rakoviny tlustého střeva a prekanceróz
2004- 2006: Nemocnice Malacky, primář polikliniky – gastroenterolog
2007 – dosud: jednatel a zakladatel gastroenterologického centra SYMED, s.r.o.
Jako první jsme otevřeli v roce 2007 ambulanci v Senici, v roce 2012 pak ambulanci Bratislavě: kolonoskopie, gastrofibroskopie, konziliární a konzultační vyšetření, prevence rakoviny tlustého střeva.
Ambulance nabízí preventivní programy kolorektálního karcinomu i s následnou léčbou.
listopad 2018: jsem koupil gastroenterologickou ambulanci firmy EURESIS od pana MUDr. Michala Koláře a věřím, že úspěšně navážeme na skvělou práci našeho předchůdce ke spokojenosti všech.

Jazykové znalosti : Angličtina   – komunikativní úroveň

MUDr. Renata Neumannová

gastroenterolog

Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor všeobecné lékařství.
Od roku 1991 pracuje jako internistka v nemocnici Prostějov, 1. interní atestace.
Od roku 1995 praxe v interní a gastroenterologické ambulanci, provádí fibroskopická a ultrazvuková vyšetření trávicího traktu.

V roce 1998 získává specializaci v kurzech UZ vyšetření břicha a fibroskopií v Brně. Po MD se více věnuje komplexnímu pohledu na své pacienty i sebe sama. Hluboce si začíná uvědomovat souvislost nemoci s psychickým stavem nemocného.

Od roku 2005 pracuje v soukromé společnosti Salubra v Praze 5. Zde si prohlubuje své znalosti o souvislostech duševních stavů a nemocí při komplexních vyšetřeních interní mediciny. Zabývá se primární prevencí a zároveň pokračuje v praxi v gastroenterologické i interní ambulanci. Ve své práci využívá filozofické náhledy Etikoterapie, Germánské nové medicíny a zkušenosti z kurzů Emočních treninků a studia Enneagramu.

SESTŘIČKY

Mgr. Pavlína Slezáková

Martina Smržová

Zuzana Neradová