CENÍK

pro samoplátce

 

 

Abdominální ultrasonografie 2.000 Kč
Gastroskopie 2.500 Kč
Kolonoskopie 5.000 Kč
Nadstandardní injekce do žíly ( sedace ) před gastroskopii , kolonoskopii 200 Kč
Analgosedace před endoskopiemi 500 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 500 Kč
Poradenská činnost – celostní medicína / 45 min
1.500 Kč
Histologie – každý vzorek 2.500 Kč
Biopsie – jednoduchý vzorek (max. 5 tkáňových bloků) 1.000 Kč
Biopsie – komplikovaný vzorek (za 6. a každý další tkáňový blok)
400 Kč
Kontrolní vyšetření 800Kč
Vstupní vyšetření
1.500 Kč
SIBO 1.000Kč
Klip (ošetření krvácejícího nálezu) 3.500Kč
Polypectomie ( 1 – 3 polypy) 6.000Kč
Laktózová intolerance(dechový test) 700 Kč
Kontrolní vyšetření 800 Kč

                                               Poplatek za vedení elektronické komunikace na období jednoho roku ( od 1.1.2023 )  500 Kč.

 

 

 

 

Sponzorské dary č.ú. 7672364001/5500 Raiffeisen bank v.s. 201400 dle vašeho uvážení

Samoplátce je pacient, který nemá zdravotní pojištění nebo pacient, který žádá vyšetření bez indikace lékaře a vyšetření si hradí sám v hotovosti.

Smlouvy máme se zdravotními pojišťovnami:

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna, 201 Vojenská zdravotní pojišťovna, 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP),
207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP), 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda,
211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR