CENÍK

pro samoplátce

Abdominální ultrasonografie 1.500 Kč
Gastroskopie 2.500 Kč
Kolonoskopie 4.000 Kč
Nadstandardní injekce do žíly před gastroskopii 200 Kč
Analgosedace před endoskopiemi 500 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 500 Kč
Poradenská činnost – celostní medicína / 45 min
1000 Kč
Histologie – gastrobiopsie 1.800 Kč
Biopsie – jednoduchý vzorek (max. 5 tkáňových bloků) 970 Kč
Biopsie – komplikovaný vzorek (za 6. a každý další tkáňový blok)
180 Kč
Vstupní vyšetření
1000 Kč
Kontrolní vyšetření 500 Kč

 

Sponzorské dary č.ú. 7672364001/5500 Raiffeisen bank v.s. 201400 dle vašeho uvážení

Samoplátce je pacient, který nemá zdravotní pojištění nebo pacient, který žádá vyšetření bez indikace lékaře a vyšetření si hradí sám v hotovosti.

Smlouvy máme se zdravotními pojišťovnami:

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna, 201 Vojenská zdravotní pojišťovna, 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP),
207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP), 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda,
211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR