CENÍK

pro samoplátce

Abdominální ultrasonografie 1.500 Kč
Gastroskopie 2.500 Kč
Kolonoskopie 4.000 Kč
Nadstandardní injekce do žíly před gastroskopii/kolonoskopií 200 Kč
Analgosedace před endoskopiemi 500 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 500 Kč
Poradenská činnost – celostní medicína / 45 min
1000 Kč
Histologie – gastrobiopsie 1.800 Kč
Biopsie – jednoduchý vzorek (max. 5 tkáňových bloků) 970 Kč
Biopsie – komplikovaný vzorek (za 6. a každý další tkáňový blok)
180 Kč
Vstupní vyšetření
1000 Kč
Kontrolní vyšetření 500 Kč

 

Sponzorské dary č.ú. 7672364001/5500 Raiffeisen bank v.s. 201400 dle vašeho uvážení

Samoplátce je pacient, který nemá zdravotní pojištění nebo pacient, který žádá vyšetření bez indikace lékaře a vyšetření si hradí sám v hotovosti.

Smlouvy máme se zdravotními pojišťovnami:

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna, 201 Vojenská zdravotní pojišťovna, 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP),
207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP), 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda,
211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR