PSYCHOSOMATIKA

O VYŠETŘENÍ

  Název psychosomatika pochází ze starořeckých slov psyché /duše/ a sóma /tělo/, jejichž spojení zdůrazňuje nezbytnost celostního, komplexního nazírání na člověka ve zdraví a nemoci. Zabývá se vztahy mezi tělesnými  a duševními ději, které nechápe jako dvě oddělené oblasti, nýbrž jako propojené a navzájem se neustále ovlivňující systémy. Protože třetím faktorem působícím na zdraví člověka je sociální okolí v širším slova smyslu, používáme i termínu bio-psycho-sociální přístup.

Nelze opravit lidské tělo pouze jeko bezduchý stroj. Celostní přístup je léčení mysli i těla v souladu se zákony přírody. Není to nic nového, už Hippokrates, narozený 460 př. n. l. prosazoval názor:,,Je zbytečné léčit oko bez hlavy, hlavu bez těla a tělo bez duše.“

Psychosomatika se tedy snaží vidět příčiny zdravotních problémů člověka v souvislostech, které zahrnují genetické dispozice, tělesnou konstituci, osobnostní psychickou charakteristiku a nastavení, jež se pak dále projevují ve vztazích s okolím. U některých chorob zažívacího traktu je psychosomatický přístup nezbytný. Jde hlavně o tzv. funkční choroby, kde většinou selhávají standardní léčebné metody. Klasická medicína někdy poskytuje jen neúplatná řešení.

Objevíme spolu souvislosti mezi nemocí, strukturou osobnosti a způsobem prožívaní životních okolností. Změny některých postojů pak mohou být velmi účinnou léčbou. S klienty hledám a navrhuji konkrétní řešení a pomáhám na cestě ke změně. Každý má potenciál k uzdravení své nemoci a sám v sobě. 

Bude-li potřeba, srozumitelně vysvětlím současnou zdravotnickou dokumentaci a pomohu se zorientovat v nálezech a užívaných lécích. Navrhnu pro Vás vhodná dietní opatření. Doporučím kombinaci standardní léčby u dosavadních odborníků s možnostmi Vaší aktivní účasti v uzdravovacím procesu. 

Cena jedné terapeutické hodiny 1.500 Kč

MUDr. Renata Neumannová